23. september 2017 – ALIYAH – VEND HJEM

Vi er netop kommet hjem fra skønne dage i Norge, sammen med delegerede fra De baltiske Lande, Tyskland og Skandinavien, og en del tilrejsende fra forskellige menigheder.

2. september 2017 – GUD ER VOR TILFLUGT OG STYRKE

Salme 46 ”Gud er vor tilflugt og vor styrke, vi har erfaret at han hjælper i vanskelige tider. Derfor behøver vi ikke at frygte, om så jorden gav efter, og bjergene styrtede i havet. Lad blot havene brøle og skumme, lad blot bjergene skælve!

21. september 2017 – VÆRDIEN AF GUDS ORD

2. Tim. 3:14-17 Lige fra Mosebøgerne til Åbenbaringen, ser vi at Guds ord er guddommelig inspireret og gør en forskel, dengang og nu!

20. september 2017 – BIBLEN - nøglen til vækst og forandring

2 Tim. 4:1-5 Næsten alle har adgang til en Bibel, eller har en Bibel liggende i gemmerne, eller har en Bibel, som de desværre ikke bruger regelmæssigt. Forstod vi virkelig betydningen af Ordet, ville vi tilegne os Guds ord med iver, også ved bibellæsning - og mange ting ville se anderledes ud…

19. september – Vi kan dannes til lighed med Jesus..

Romerne 7:14-25. Vi lever i en tid, hvor vi let lader os påvirke af medierne, af venskaber, ord og holdninger og forskellige relationer – Selv det der står på Facebook, kan let påvirke os – på godt og dårligt.

18. SEPTEMBER – ÅNDELIG VÆKST

Rundt omkring I Danmark, ja ud over hele kloden er der mennesker der går I kirke, de bøjer deres hoveder, og de lytter til den ene prædiken efter den anden - desværre ofte uden at de vokser åndeligt.

17. september – GUDS NÅDE ER NY HVER MORGEN

Filipperne 1:1-11 Næsten alle Paulus` breve begynder med at udtrykke Guds nåde til os, og vi kan næsten være fristet til at tro, at det er en almindelig hilsen fra Paulus – Virkeligheden er, at Guds nåde er fundamentet for vores tro og liv som kristne - Vi er under Guds nåde.

16. september – BED FOR ISRAEL

I en tid, hvor der er meget at bede for, med oversvømmelser, katastrofer og mennesker i nød, og andre behov, er det vigtigt, at vi ikke glemmer at bede for Guds ejendomsfolk Israel.

15. september – LAD MIG FÅ MIT SYN IGEN

Markus 10:46-51 Ved byporten til Jeriko, sad Bartimæus med tiggerne, de havde sandsynligvis hørt om Jesus, som gjorde tegn og undere.

14. september – Du har værdi.

Lukas 19:1-10 Jesus kom med sit følge til Jeriko, hvor han mødte Zakæus, overtolder, skatteinspektør for området, lille af vækst, rig på andres bekostning, men ikke tilfreds…

Jeg kan selv…

Lukas 12:16-21 Vi kender alle beretninger om manden der ikke ønskede at stoppe for at spørge om vej, og vi undres over, hvorfor ikke spørge om vej og så finde vejen direkte.

Se det som muligheder for Gud.

”Vær ikke utålmodig. MIST IKKE MODET! Vent på Herren og stol på ham. Han kommer dig til hjælp” . Salme 27:14 Det at lære at se vanskeligheder som muligheder for Guds indgriben, er en proces, ofte endda en vanskelig proces:

VEND DIT BLIK IMOD JESUS...

Matt. 17:14-21 INTET ER UMULIGT FOR VORES GUD. Selv om vi ved, at Gud er suveræn i alle situationer, så kommer vi af til ind i situationer - hvor vi tænker - hvad nu, er det muligt for Gud at ændre den situation?

En åben dør…

Johs. Åb. 3,8: ” Jeg ved hvad du har udrettet. Se, jeg har åbnet en dør foran dig, som ingen er i stand til at lukke. Du har ikke meget kraft, men du holder fast ved mit ord, og du fornægter ikke mit navn. ”

VENT PÅ ÅBNE DØRE !

Gud svarer på vore bønner på 3 måder. ”JA”, ”NEJ” eller ”JA, MEN IKKE NU… ” Det sidste svar er ofte det sværest at modtage, nogle gange sværere end et klart NEJ.

VENT PÅ ÅBNE DØRE !

Gud svarer på vore bønner på 3 måder. ”JA”, ”NEJ” eller ”JA, MEN IKKE NU… ” Det sidste svar er ofte det sværest at modtage, nogle gange sværere end et klart NEJ.

LUKKEDE DØRE..

Ap.G. 16:5-12 Vi kan ikke undgå at føle os skuffede, når en mulighed eller en dør lukkes foran os. Gud ønsker imidlertid nogle gange at beskytte os fra fejltagelser, ved netop at lukke døren foran os!

DET STØRSTE BUD

Vi har det med at sætte ting op i rækkefølge og prioritere tingene. I Mattæusevangeliet møder vi en lovkyndig jøde, der også ønskede svar på hvad der er vigtigst:

VALGET AT ELSKE?

Romerne 11:9-15 I en tid, hvor det nogle gange, bliver set ned på de kristne, blandt kolleger og andre, så er det endnu mere vigtigt at lade KÆRLIGHEDENS LYS skinne igennem os til andre.

ELSK HINANDEN…

Johannes 13:34-35 Kender i beretningen om ægtemanden der henvender sig til sin kone, mens hun er i gang med opvasken. Han stryger sin kone med hårene og siger blidt og kærligt til hende: Jeg elsker dig…

Forbered dig i BØN.

Ap.G. 1:9-14 Apostlenes Gerninger giver et fantastisk billede af hvordan Gud arbejdede i den tidlige kirke, og en af de allervigtigste samlingspunkter var BØN. Da Jesus vandrede med dem, forstod disciplene ikke så meget betydningen af bøn, for de havde jo Jesus hos dem, og kunne tale direkte til ham og lytte til ham. Efter korsfæstelsen og Jesu død, samledes de straks i det øvre rum, for at hengive sig til BØN. Ap.G. 1:14

Bliv I lyset!

1. Johannes 1:5-10 og 1. Johannes 2:1-2 Apostlen Johannes bruger et metafor af mørke og lys, for at beskrive livet i Kristus 1. Johs. 1:7 – Guds rene og perfekte lys, som skinner. Hvis vi imidlertid inviterer mørket ind – synd – ind i vore liv, så vil der straks opstå konflikt – Mørke og lys kan ikke blandes.

Til orientering fra Georg B.

Da vi løbende opdager, at omstændighederne ved Moses Hansens fald, er mere omfattende og graverende end først antaget og oplyst.

Bekend din synd.

1. Joh 1:5-7 1. Johannes Brev er ikke om frelse, selv om der tales meget om vigtigheden af at bekende sin synd. Det her brev er skrevet til mennesker, som allerede har en relation til den levende Gud, men også har brug for at blive mindet om, hvordan vi opretholder kontakten med Gud. Gud ønsker, at vi skal nyde Hans nærvær. For at kunne det, må vi gøre op med synd og det der skiller os fra Gud, i vore liv.

Tålmodighed – Langmodighed – Udholdenhed

Kolos 3:12-13 Når vi har vanskeligheder eller oplever smerte, eller smertefulde ting i vores liv, så opsøger vi mennesker, der vil lytte tålmodigt til os. Der er brug for mennesker, som er villige til at træde til, for at dele byrden og lette den...

– Et eksempel på ydmyghed

Johannes evg. 13:1-17, Nogle gange har vi som kristne, nye eller ældre, brug for et kraftig opvågnen, der åbner vore øjne for sandheden, som den virkelig er. Det at iagttage andre, der gør det vi skulle og kunne have gjort, kan være en kraftig øjenåbner.

Ydmyghed og storhed

Mattæus 20:20-28 Hvad ønsker du, at Jesus skal gøre for dig?

Guds tjenere…

Johannes Evg. 12:24-26 Biblen beskriver troende som ambassadører for Gud (2. Kor. 5:20) og et andet sted beskrives vi som soldater (2. Tim. 2:3) og et tredje sted som hellige. (Efes. 2:19). Der er forskellige beskrivelser for os som troende i Biblen, men den højeste beskrivelse, er der hvor vi bliver beskrevet som GUDS TJENERE.

Kristi tjenersind

Filip 2:1-11 ”Findes der kristne, der er til opmuntring for hinanden? Elsker I mig så meget, at I vil hjælpe mig? Betyder det noget for jer, at vi er brødre i Herren og har del i den samme Ånd? Findes der medfølelse og kærlighed i jeres hjerter? Så gør mig den glæde at vise hinanden kærlighed og at være enige.

Tjen Gud under alle forhold

2. Kor. 11:2-31 Paulus beskriver lidt af sine lidelser som en tjener i Guds rige. Først beskriver han sine lidelser på grund af sin tro. Dernæst søger han ikke medynk og men viser med sit liv, glæden over at tjene Gud under alle forhold.

Tjen den levende Gud!

Romerne 12:1-8 Hvem er en Guds tjener? Hvis man stiller det spørgsmål til et gennemsnit af kirkegængere, så vil mange pege på deres pastor eller andre kendte kristne ledere. Ikke mange vil sige, vi er alle Guds tjenere. Nogle menigheder roder lidt rundt i det, med hvem der er Guds tjenere – Er det dem der er fuld tids lønnet, eller er det lægfolk og ofte kommer også det ind om det er åndelig tjeneste eller praktisk tjeneste?

Abrahams test

1. Mosebog 22:1-24 Abraham oplevede en af de største og sværeste prøver fra Guds side i lydighed – Gud bad ham om at bringe sin søn Isak, som et offer. Det er helt umuligt at forestille sig den forvirring og smerte, det bragte ind i Abrahams liv. Tænk hvis det var os, der skulle ofre vores barn eller noget vi holdt uendelig meget af, til Gud.

LYDIGHED

1. Mosebog 16:1-16 Det Gamle Testamente fortæller os om Abrahams liv. Selv om den gamle patriark Abraham havde et specielt forhold til Gud, så var hans tro ikke altid perfekt. Gennem årene kom han imidlertid til en større og større forståelse af betydningen og vigtigheden af lydighed – men også hvor stor en pris han måtte betale, når han ikke adlød Gud.

Styrt dig i havet..

Markus 11:25-26 Modstand og vanskeligheder så store som bjerge, hører denne faldne verden til. De kommer i alle mulige former, finansielle vanskeligheder, frustrationer, dårlige relationer, helbredsproblemer og viser sig i et utal af forskellige situationer. Jesus sagde, at vi ville have vanskeligheder i denne verden, det er uundgåeligt. Men der er håb, for Jesus har overvundet verden Johannes 16:33

Helligånden vores hjælper...

Johannes 16:12-15 Som børn af den levende Gud, så er vi alle på en rejse.

Helligåndens frugter

Galaterne 5:22-25 Helligånden er vital for de kristne liv. Når vi i dag læser om Helligåndens frugter, så spørger vi uvilkårligt, kan jeg blive en sådan person? Vi har brug for guddommelig hjælp for at leve, som Gud ønsker. Det er derfor at Gud giver os en hjælper, hvis vigtigste opgave er at gøre os til Kristi efterfølgere – også i vores karakter!

FÆLLESSKAB MED GUD…

Jeremias 24:7 Mange af os har været velsignet med gode venner. Forestil dig, at vi aldrig tilbragte tid sammen med dem, og i stedet blot tænkte og talte om, hvor vidunderlige disse venner er. Det vil være en fjollet måde at have venner på, og ikke holde i længden. Nogle kristne har det næsten på den måde. De har et stort kendskab til Ordet, og kan alle de rigtige ord, men de mangler alligevel det tætte fællesskab med Gud vores Far og hans søn Jesus Kristus.

Synlige frugter

Johs. 15:4-12 Vi fortsætter med beretningen om Jesus og vintræet fra Johannes 15.

Søg Guds vilje…

1. Johs. 5:13-15 Forældre og bedsteforældre lærer deres børn og børnebørn mange ting – Lige fra hvordan de klæder sig på, pakker skoletasker og opfører sig sammen med andre, til forholdet til den levende Gud. Vi er velsignede, ved at have en mægtig himmelsk Far, der også er villig til at lære os sine veje. Han ønsker at åbenbare sig for enhver af os, i de situationer, der møder os.

Søg Jesus, igen..

Johannes 15:4-6 I passagen i dag, læser vi den kendte beretning om vintræet, og vigtigheden af, altid at være forbundet med ham. Billedet af Jesus og vintræet og grenene, der er adskilte fra ham viser, at vi kan ikke gøre noget uden ham. Det er desværre muligt at søge Guds frelse og stadig handle i kødet, adskilte fra Guds ledelse og kraft og vejledning.

Venter vi på Gud?

Salme 27:7-14 Det er altid bedst at følge Guds timing i vort liv. Løber vi foran Gud, eller følger vi ikke Guds tidsplan, kan det komme til at koste os dyrt.

Guds time..

Salme 130:1-8 Det at gøre noget på det helt rigtige tidspunkt, er vigtigt I forretningsverdenen, i videnskab og i sport. Vi har netop set det i kvindefodboldkampen, hvad forkert timing kan medføre, men også hvad rigtig timing fører til. Ærgerligt, at det ikke blev guld!

Løft Ham op…

Salme 100:1-5 Tænk på en ægtemand, der kun kommunikerer med sin hustru, når han ønsker noget, eller omvendt. Hustruen, der kun henvender sig, når hun ønsker noget fra sin mand. Hvis de kun kommunikerer med hinanden, når der er behov, så er det vel udtryk for at blive brugt, og ikke elsket!

SØG KILDEN…

SØG KILDEN… Fra Guds perspektiv, så søger Gud efter muligheder for at komme os til hjælp i vores livssituation, hvor håbløs den end ser ud. Det at erkende behov for hjælp fra Gud, og søge hjælp hos Gud, åbner op for Guds indgriben! Mange kigger på deres økonomisk sikkerhed ved at følge aktier og renteudvikling etc. – Det bliver deres økonomisk sikkerhed. Vi vil sætte os i en position, hvor vi lader Gud komme til, og forstår, at det er Ham der er kilden. Ja, Han bruger forskellige måder at imødekomme vores behov på – men Han er kilden!

LAD DER KOMME LIV IGEN…!

1. Kongebog 17:17-24 ”Men en dag blev kvindens søn syg og døde: Åh, du profet, du har bragt mig i søgelyset hos Gud. Kom du hertil for at straffe mig for mine synder ved at slå min dreng ihjel? Giv drengen til mig, svarede Elias. Så tog han drengen i sine arme og bar ham op i stuen på taget, hvor han boede og lagde drengen på sin seng. Så råbte han til Herren: Herre min Gud, vil du virkelig handle så ilde mod den enke, i hvis hus jeg var gæst, og du lader hendes søn dø? Derefter bøjede han sig 3 gange ind over drengen og sagde: Lad drengen få livet igen! Da hørte Herren Elias bøn, og drengen kom til live igen. Derpå førte Elias drengen neden under til hans mor. SE SIN SØN LEVER!! Senere sagde enken til Elias: Nu er jeg sikker på, at du er en profet, og Herrens ord i din mund er sandhed! ”

Gud sørger også for dig!

1. Kongebog 17:7-16 ”Da sagde Herren til Elias: Tag afsted til landsbyen Zarepta, nær byen Zidon og slå dig ned der. I landsbyen er der en enke, som jeg har befalet at sørge for dig. Så gik Elias til Zarepta. Da han nåede udkanten af byen, så han en enke, der gik og samlede kvas. Han bad hende om en slurk vand og da hun var på vej ind for at hente vandet, råbte han efter hende: For resten, bring mig også en bid brød.

Guds måder at virke på..

1. Kongebog 17:2-7 I Esajas 55:8 siger Gud ”Mine tanker er ikke jeres tanker, og mine veje er ej jeres…”. Det kan være en frustration, vi kan opleve som kristne, fordi vi vil så gerne forstå Guds veje. Der er tidspunkter, hvor vi virkelig kunne bruge et mirakel, men Han kommer ikke til os på den måde, som vi tænkte han skulle. Vores ikke opfyldte forventninger leder til forvirring, skuffelse, ja måske vrede. Vi tænker, når det er ikke er, som vi havde forventet, så har Gud svigtet os.

Dagens Ord – Kom til mig…

Mattæus 11:28-30 Jesus inviterer alle som er bebyrdede, overbebyrdede, eller som det står i den moderne oversættelse, fyldte med stress, til at komme til Ham, for at finde hvile.

Dagens Ord – Gud ønsker at bruge dig?

Lukas 10:38-42 Martha bød Jesus velkommen i sit hjem. Egentlig ikke noget der kan sammenlignes med Paulus missionsrejser eller Paulus` breve som vi kender. Men Martha og familien fandt plads til Jesus, hvor han kunne hvilke og opleve forfriskning, hvilket har været en velkommen gave til Jesus. Det er sandt, at Jesus understregede for Martha, at hun lagde for meget vægt på detaljerne og gæstfriheden Lukas 10:41, men Han besøgte alligevel hendes hjem!

Dagens ord - Forklædt STOLTHED

Når vi læser i Biblen, så læser vi igen og igen om stolthed. Vi forstår at stolthed, er af det onde. Alligevel opdager vi nogle gange ved andre, og en sjælden gang hos os selv, at stolthed også har sneget sig ind i vore liv.

Dagens ord – STOLTHED

1.Samuel 24 Stolthed får os til at tro, at vi kan håndtere livets situationer og os selv og klare os med egne planer. De 2 første konger i Israel, Saul og David – viser forskellige måder at håndtere stolthed på.

Dagens ord – Hvad gør vi ved byrder?

Salme 55:1-23 Når vi i dag læser om David, der er fuldstændigt overvældet af ydre byrder og oplever en byrde i form af svigt fra en nær ven, så forstår vi at det var meget svært for ham.

Dagens Ord – Kom til mig…

Mattæus 11:28-30 Jesus inviterer alle som er bebyrdede, overbebyrdede, eller som det står i den moderne oversættelse, fyldte med stress, til at komme til Ham, for at finde hvile.

Dagens ord – Guds betingelsesløse kærlighed

Romerne 5:6-8 Nye kristne har svært ved at acceptere og forstå, at Gud elsker os, som vi er. Meget af det som omgiver os har betingelser knyttet til. Det betyder, at kristne nogle gange falder i den grøft, at vi skal gøre noget, for at fortjene Guds kærlighed og Guds nåde og velsignelser ind over vore liv.

Dagens Ord – Ingen fordømmelse – kun KÆRLIGHED

Romerne 8:1-2 Gud vor Faders kærlighed til sine børn er så uudtømmelig, at vi aldrig kan forstå, fatte eller måle den. (Efes. 3:14-19). Guds kærlighed er konstant, uforanderlig og evig! Nogle gange kan vore følelser eller oplevelser dog fejlagtigt give vise noget andet.

Dagens ord – Ud af modløshed…

Jakobs brev 1:2-4 En af Satans mest anvendte våben er at bringe modløshed ind i vore liv. Satan ved, at hvis det kan lykkes for ham at erstatte glæde og fred med modløshed, så har han et fodfæste for sine negative kræfter.

Dagens ord – Skuffelse

Salme 40:1-3 Skuffelser, eller det at være skuffet over noget, i eget liv eller i andres liv, er kendt problem, og noget vi alle oplever i løbet af livet. Hvis ikke vi passer på, så kan det ende op med vrede etc.

Dagens Ord – Vær et lys midt i vanskelighederne!

Ap.G. 19:29 I Apostlenes Gerninger fremstår Paulus som en af de mest prominente talere og apostle. Det er derfor, at vi ofte glemmer de andre navne eller kun nævner dem i forbifarten. Et eksempel kan være Aristarkus.

Dagens Ord – MAGTEN I FÆLLES BØN

2. Krønike 20:1-30 Da Josafat oplevede vanskeligheder komme væltende, var det første, at han vendte al sin opmærksomhed til Gud og proklamerede en faste. Folk kom fra mange forskellige steder for at støtte Josafat i BØN

Dagens Ord – Tryghed i din frelse!

Hebr. 11:1 “Hvad er tro? Tro er en tryg og fuld forvisning om, at det vi håber på, vil ske, og en overbevisning om en virkelighed vi ikke ser!

Dagens ord - Partnere i tjenesten

Ap.G 10:1-6 Ingen af os kan være i tvivl om at Paulus spillede en meget vigtig funktion i at etablere og udbrede den tidlige kirke.

DAGENS ORD – DERFOR…

Tak for ord og synspunkter, som er velkomne. Vi tilgiver synd – Gud tilgiver synd!

17. juli - Kriser

HVAD GØR VI, NÅR KRISEN RAMMER OS? Hvad gør de fleste mennesker, når der opstår kriser i deres liv? Er vi ikke tilbøjelige til at prøve og løse disse kriser. Bare lægge planer og gå efter dem.

16. juli - Korset

KORSET ER HISTORIENS MIDTPUNKT! Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt. Det er det mest forfærdelige, og det mest liflige, sted på vor jord. På Golgata afslører Gud de to mægtigste realiteter i tilværelsen: Synden og Nåden!

15. juli - Synd ej mer’

DET GØR ONDT! Ja vi må alle sige, det gjorde ondt, da Moses gik til bekendelse om sin synd. Vi var mere eller mindre i chok. Men hvor er det godt, at vi har Jesus og hinanden. Vi var enige om at stå sammen. Vi håber at I derude står sammen med os i kærlighed til PH.

14. juli - Synd

LILLE ELLER STOR SYND? Jesus døde og blev gennembrudt for vore synder og fejltagelser. Der er ikke ET menneske, der kan sige, ”Jeg er syndfri!” Husk Gud kender IKKE forskel på en lille eller en stor synd.

13. juli - Ryk sammen

HVAD SKER DER GUD? Kære læsere og lyttere til Dagens Ord fra Pottemagerens Hus.

12. juli a - Ydmygelse

DET ER EN LYKKE FOR MIG AT BLIVE YDMYGET! Det er ikke naturligt at omtale ydmygelse som LYKKE. Men når det er GUD, der ydmyger, har det den specielle årsag, at Han vil korsfæste mere af det gamle menneske - også kaldet kødet.

12. juli b - Lavt blus på PH

POTTEMAGERENS HUS PÅ LAVT BLUS - FORDI …! Korstogene samt Den Varme Linje aflyses for en periode. Ligeledes skriver jeg ikke “Dagens Ord” et stykke tid - begyndende fra i morgen. Else Käs m.fl. overtager andagten - og indtaler den på 97 123 000.

12. juli - Tornen

KENDER DU TIL DEN HÅBLØSE SITUATION? Der er tider i livet, hvor alt ser så håbløst ud, at undergang synes den eneste mulighed. Men det kan også været øjeblikket, hvor vi erfarer Guds indgreb på en særlig måde.

11. juli - Ord

HVORFOR LADE UENIGHEDEN BLIVE TIL HÅRDE ORD? Ordene der kommer over vore læber, har stor betydning.

10. juli - Vent!

NÅR DET BLIVER SVÆRT AT VENTE! I forrige andagt konkluderede jeg, hvad jeg tror, alle genfødte er enige om: Det er ALTID VÆRD at vente på Guds løsning.

9. juli - Det bedste

ER DET VÆRD AT VENTE PÅ? Angående at vente på Guds løfte og vilje sluttede jeg forrige andagt med disse ord: Giv ikke op! “Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.”

8. juli - Vent!

HVIS DET TRÆKKER UD - SÅ VENT! De fleste af os kæmper med utålmodighed. Også selv om tålmodighed er med i den skønne Åndens frugtklase omtalt i Galaterne 5:22.

7. juli - 3. Verdenskrig

KAN JESUS KOMME NÅR SOM HELST? De sidste andagter har handlet om, at din byrde kan blive dit budskab - din smerte kan blive din sang.

6. juli - JESUS

HVEM BAR DEN STØRSTE BYRDE - OG SMERTE? Jeg formoder, flertallet der læser dette, straks svarer: JESUS!

5. juli - Josef

DIN SMERTE KAN BLIVE DIN SANG! I morgen torsdag kl. 16 og 19 taler Jan Willem van der Hoeven på “Munkebo”, Munkebovej 13, Blenstrup pr. Gjerlev. Der sendes webtv fra begge møder; men kom gerne til møderne og mød andre Jesus- og Israel-venner. Aftensmad mellem de to møder kan købes for 50,- kr.

4. juli - Trøstens Gud

DIN BYRDE KAN BLIVE DIT BUDSKAB! Hvorfor skal jeg opleve svære tider? Hvorfor skal jeg opleve tunge byrder?

3. juli - 3. gang

DERFOR FRÅDER OG RASER SATAN MOD ISRAEL! Søndag på PH med Leif Rasmussen handlede om, hvordan vi får Urkirkens sande værdier tilbage.

2. juli - Hvem regerer?

VIL ISRAEL OPLEVE ET NYT HOLOCAUST - ELLER VÆRRE? Det var en stor lørdag hvad angår Ordets forkyndelse spændende fra den lille mikrokirke til Gog og Magog og Jesu genkomst.

1. juli - Åbenbaring

BERED DIG TIL AT MØDE DIN GUD! Under bønnesamlingen på Pottemagerens Hus fredag formiddag fik Knud Bak en inspiration til at sige: “Bered dig til at møde din Gud denne weekend!”

30. juni - Betalt!

HVAD ANDRE IKKE KUNNE, DET KUNNE OG VILLE JESUS! Den Varme Linje har meget fokus på, at der ikke findes en eneste religion eller religiøs leder, der kan tilbyde os mennesker tilgivelse for synd.

29. juni - Nøglen

JESUS ER IKKE DEN, DU TROR, HAN ER! I aften torsdag kl. 22.00 sender vi Den Varme Linje, et direkte webtv program, hvor du kan ringe til Moses og stille spørgsmål og komme med kommentarer. Tlf. er 97 120 220.

28. juni - Relation

JEG FORSTÅR JERES MANGE ARGUMENTER! Der er en trofast skare på min facebook, der fornægter Jesu fuldbragte værk på Golgatas Kors. I hører til Jordens ULYKKELIGSTE folk.

27. juni - En taber

EEN GANG MERE: I JESU NAVN ANNULLERER VI COPENHELL! Forrige andagt om “Copenhell” og “Copenheaven” førte til kraftige reaktioner på min facebook fra begge lejre: Himlen og Helvede. Jesu Ambassadører og satans fanger.

26. juni - Copenheaven

I JESU NAVN ANNULLERER VI COPENHELL! Interessant at læse en lille bemærkning i Ekstrabladet omkring den sataniske “Copenhell” festival.

25. juni - Når …

IKKE MANGE BRYDER SIG OM GUDS VÆKST-METODE! Jeg nævnte Jakobs Brev 1:2-4 i Den Varme Linje, men vil gerne citere ordene igen, da de altid er højaktuelle. Vi kommer nok aldrig til at elske de ord, da de kan involvere midlertidig smerte, savn, skuffelse, undren m.m.

24. juni - Bare fire!

DISSE TRE ER IKKE DIPLOMATISKE - MEN PROFETISKE! Jeg vil meget stærkt anbefale at komme til Pottemagerens Hus den 30. juni - 2. juli, hvor Leif Rasmussen, Jan Willem og Ellen Margrethe van der Hoeven gæster os.

23. juni - Sabbat

HAN ER IKKE EN MÆRKELIG FAR! Jeg skrev i forrige andagt: Gud arbejder - hele tiden. Han må jo også arbejde på den Sabbat Hviledag, Han har givet os mennesker. For arbejdede Gud ikke på Sabbaten, ville alt kollapse. Det er Ham, der holder Universet sammen.

22. juni - Drejeskiven

VAR HAN FÆRDIG - ELLER VAR DET BEGYNDELSEN? I aften torsdag sender vi Den Varme Linje fra Pottemagerens Hus kl. 22.00.

21. juni - Made of God

HAN GIK UDEN FOR OG GRÆD BITTERLIGT! Skal vi vokse i kendskab til Gud, og Guds vilje ER vækst, må vi se mere og mere af Ham. Men i takt med at vi ser Gud, ser vi os selv i Ham som vort spejl, og det spejlbillede kan være skræmmende. Men det er nødvendigt.

20. juni - Ve mig!

HERLIGT AT SE GUD - SKRÆMMENDE AT SE MIG SELV! Jeg tror, vi alle ønsker at erfare mere af, hvem Gud er. Dog skal vi regne med, at jo mere vi ser af Gud, jo mere ser vi af os selv. Og mens det er herligt at se mere af Guds Karakter - kan det være pinligt, hvad jeg ser i mig selv.

19. juni - To grupper

INSPIRERET ELLER DEPRIMERET? Gudstjenesten søndag formiddag i Powerhouse i Rødekro var sidste møde i forbindelse med tredje etape af Korstoget.

18. juni - Hold fokus

MIDLET MOD TRÆTHED OG MODLØSHED! I dag søndag kl. 10.30 er vi i Powerhouse, Hærvejen 47 i Rødekro. Velkommen til gudstjenesten, hvorfra vi sender webtv. Dette er sidste møde i etape 3 af Korstoget.

17. juni - Korset

ER KORSET AKTUELT I DAG? Tak til Ella Olesen for at samle os til dagligstuemøde i Missionshuset i Løgumkloster fredag aften.

16. juni - Tilgængelig

ER DU TILGÆNGELIG FOR GUD??? I aften fredag kl. 19.30 inviterer Ella Olesen til Caféaften i Missionshuset, Aabenraavej 2A i Løgumkloster.

15. juni - Travlhed

DE HOLDT FAST! I dag vandrer Korstoget i Skjern og Tarm. I aften torsdag kl. 19.00 er der møde hos Annelise og Ivan, Lærkevej 4 i Tarm. Efter mødet sender vi Den Varme Linje kl. 22.00.

14. juni - Salme 139

VI BEHØVER IKKE AT HAVE SVAR PÅ ALLE SPØRGSMÅL! Ved mødet hos Hans og Dorethe Grove vandrede vi lidt i den fantastiske Salme 139. Vi læste den højt sammen, som du kan se og høre på webtv. Læs den gerne. Det er en Salme, der afklæder os som udtrykt i ordene her:

13. juni - “Noget” på vej

HVIS DET ER ÆRE - SÅ VIS DEM ÆRE! Så er Johny og Giséle Noer officielt landet og bosat i Danmark. To vogne fra konvojen, der med skib forlod Esbjerg Havn for 40 år siden, er kommet retur til samme Havn og køres nu til Horsens, hvor de bliver Noers nye hjem på en kolonihavegrund.

12. juni - Sahara 3

VI GI’R DIG DET VÆRSTE, VI HAR! Tak for et varmt besøg søndag i Lemvig Kristne Center. Først gudstjeneste, så vandring med korset og bøn i byen afsluttende med et lækkert måltid hos Karin.

11. juni - Velkommen!

EN HISTORISK BEGIVENHED I ESBJERG MANDAG AFTEN! I dag søndag kl. 10.30 sender vi webtv fra gudstjenesten i Lemvig Kristne Center, Vangevej 7.

10. juni - Dødsdom

ELIAS VAR ET ALMINDELIGT MENNESKE SOM OS! Vi er ikke bange for regn. Men det er da behageligt at vandre med Korset og tale med mennesker i tørt vejr.

9. juni - At kende Ham

I aften fredag kl. 19 samles vi hos Elly, Grøndalsvej 216 i Viby.

8. juni - Våg og bed

DE ÅD OG DRAK OG VAR OPTAGET AF HVERDAGEN! Efter et stærkt Pinsestævne er det tid til igen at bevæge os ud i landet med Korset, Bønnen, Lovsangen og mødet med mennesker.

7. juni - De gamle

DER ER ET FORMÅL MED AT BLIVE GAMMEL! Når jeg ser Ingse fra Nykøbing Falster, næsten 94 år, følge HP’s undervisning på Pinsestævnet - og ser hendes løftede hænder, siger jeg: “Det er bl.a. for Ingses skyld, vi sender webtv fra PH, Israel og andre steder.”

6. juni - Derfor!

ET LEVENDE VIDNESBYRD ER ET OVERBEVISENDE VIDNESBYRD. Tak til Hans Peder Pedersen for solid, sund profetisk forkyndelse på Pinsestævnet.

5. juni - U-balance

JEG ER BANGE! JEG LEVER I ANGST - OG VIL DØ I ANGST! Pinsedag på PH! Igen en dag med undervisning i Ordet, der både udfordrede og byggede os op. Jeg vil på det varmeste anbefale at købe de 8 cd’er med Hans Peder Pedersen.

4. juni - Dommedagsuret

BEGIVENHEDERNE SET I ET PROFETISK PERSPEKTIV! Jeg kunne ikke have befundet mig et bedre sted Pinselørdag end på PH i selskab med HP samt en masse dejlige brødre og søstre.

3. juni - Liv og Lys

HAR DU SAMFUND MED DE TRE SUPERMAGTER? Så er vi godt i gang med Pinsestævnet 2017. Gør dit bedste for at høre alle otte budskaber. Bestil dem gerne på cd. (Tlf. 7553 3323)

2. juni - Sporskift

HAN PUSTER IKKE DET SVAGE LYS UD! Fra i dag fredag den 2. juni har du mulighed for at se webtv med 8 x profetisk forkyndelse af Hans Peder Pedersen - plus lovsang.

1. juni - Et spørgsmål

HVAD LÆNER DU DIG OP AF??? I aften torsdag kl. 22.00 sender vi Den Varme Linje, hvor jeg vil stille spørgsmålet: “Hvad læner du dig op af? ERFARING ELLER EVANGELIUM?”

31. maj - Jakob/Israel

KÆMPEDE JAKOB - ELLER HANG HAN HJÆLPELØS? I 1. Mosebog kap. 32 læser vi om et dramatisk møde mellem Jakob og en himmelsk mand. I beretningen står der kun mand; men i sammenhænget forstår vi, at det var en himmelsk budbringer.

30. maj - JESUS!

ER JESUS VORES PASSION??? Jeg må prøve at forklare mig lidt bedre, end jeg gjorde i forrige andagt, hvor jeg bl.a. citerede 2. Tim. 3:12, “Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.”

29. maj - De mishandlede

AT BLIVE FORFULGT ER NATURLIGT! De sidste par uger har jeg igen og atter igen modtaget en besked om at bede for 22 missionærer, der af afghanske islamister er blevet dømt til døden “i morgen”.

28. maj - Et rygte

DET BEGYNDTE MED ET RYGTE! I dag fortsætter de kristne med at være synlige ved Helsemessen i Holsted fra kl. 10 - 16. Bed gerne for dem.

27. maj - Forvrængning

FJERN DIN BIL FØR DEN BLIVER ØDELAGT! Paulus skrev om “Lovløshedens Hemmelighed” som allerede værende virksom på hans tid. (2. Tess. 2:7).

26. maj - Du lille hjord

HELSEMESSE DEN 27. OG 28. MAJ I HOLSTED! Den Varme Linje blev sendt fra Jerusalem med Lars, Max og Jakob i studiet - og med et stærkt budskab af Jan Willem van der Hoeven. Han taler engelsk, og Lars oversætter det. Vi har alle brug for at høre dette 9 min. budskab.

25. maj - Guds By

JAN WILLEM VAN DER HOEVEN I DEN VARME LINJE I AFTEN! Onsdag den 24. maj på den danske kalender svarer til den 28. dag i måneden Lyar efter den Hebraiske Kalender.

24. maj - Umulig opgave

INGEN HAR FORMÅET AT SKABE FRED I MELLEMØSTEN! En lang række amerikanske præsidenter har forsøgt at skabe fred i Mellemøsten - fred mellem Israel og deres muslimske naboer - fred mellem Israel og de såkaldte palæstinensere. Nu er det Donald Trumps tur til at forsøge.

23. maj - Guds egen By

HVEM ANSER DU FOR DEN STORE HELT I JERUSALEM? Når jeg ser festlighederne i Jerusalem, og hører den israelske nationalhymne blive spillet ved Jerusalems gamle mure, kan jeg ikke andet end lægge mig fladt på gulvet i total ærefrygt for Israels Gud.

22. maj - Han græd

JEG TROR, PETER FIK ET ÅBENT, VÆSKENDE SÅR! Henførende til forrige andagt om sår og ar mener nogle, at hvis man konstant lever iført Guds Fulde rustning, kan man ikke blive såret - og altså heller ikke få ar.

21. maj - Arrene

GUD VIL SE EFTER DINE AR! Pinsestævnet på Pottemagerens Hus nærmer sig - fra fredag aften den 2. juni til og med 2. Pinsedag den 5. juni.

20. maj - Israel - igen!

GÅRSDAGENS PROFETIER ER DAGENS NYHEDER! Pottemagerens Hus beder altid for Israel - og opfordrer andre til at gøre det samme - hver dag - også i forbindelse med at du hører eller ser nyheder i medierne. Omsæt nyhederne til bøn og taksigelse.

19. maj - Ret Fokus

DET BLIVER FINT, NÅR DET ER FÆRDIGT! Jeg vil nævne samme Guds Ord som i forrige andagt, fra Gal. 6:1-2, “Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet! Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.”

18. maj - Skrot til Slot

GUDS SPECIALITET: ALLE TING SAMVIRKER TIL GODE! I dag torsdag forlader Joy og jeg Bornholm efter skønne dage på en smuk ø med dejlige mennesker.

17. maj - Ikke politik

LAD DET IKKE VÆRE JÆGERNE, DER FÅR MAGTEN I DK! Min sidste andagt med Inger Støjbergs hilsen til en jødehadende imam, og en positiv hilsen til de danske jøder, blev ikke overraskende vendt til en politisk debat af nogle.

16. maj - Fej hund

I DANMARK TAGER VI AFSTAND FRA EN FEJ HUND! Jeg nævnte i “Dagens Ord” at imam Mundhir Abdabllah fra en talerstol i en moské på Nørrebro opfordrede til at dræbe jøder. Moskéen styres af Hizbut-Tahrir.

15. maj - I need you

JEG BEHØVER DIG MERE END NOGEN SINDE FØR! Under mine vandreture i dag har én sang summet i mine tanker - og jeg har sunget den mange gange. Når Lars og jeg kører på landevejene, tror jeg, det er den sang, vi oftest synger.

14. maj - Løft hænderne

UKRAINSK BUDSKAB TIL JØDERNE: GÅ TIL HELVEDE! Irland har hejst PLO flaget i Dublin, hvor det skal være hejst hele maj måned som en åbenlys støtte til oprettelsen af Palæstina.

13. maj - LO og Israel

HAN ER INGEN ENSOM ULV! HAN ER ISLAMS SANDE RØST! I Nørrebros moské har imam Mundhir Abdallah bragt følgende budskab:

12. maj - Sidste ord

DE KUNNE UNDGÅ LIDELSEN OG SMERTEN, HVIS ……! Hvis du vil vide mere om St. Bededags oprindelse og betydning, om bønnens betydning - og om hvad Den Varme Linje har betydet for Anne, så lyt til Den Varme Linje med Else Käs og Anne Lindberg. De gjorde det så godt.

11. maj - At miste!

HVORDAN KAN JEG VIDE, MIN BEKENDELSE ER SAND? Det er blevet torsdag - både på Bornholm og Pottemagerens Hus. Så vi sender Den Varme Linje fra PH, hvor Else Käs er studievært - og Anne er med i studiet.

10. maj - Bitterhed

AT VÆRE GUD NÆR ER MIN LYKKE! Vejrudsigten for Gudhjem tirsdag var byger, blæst og overskyet. Gud gav os imidlertid en dag med overvejende sol, næsten vindstille - dog køligt. Men igen: “Mennesker spår - Gud rå’r!”

9. maj - Fra Melsted

DET STØRSTE CHOK ER PÅ VEJ! Denne andagt påbegyndes på færgen fra Ystad til Rønne. Jeg har været meget væk fra min kone. Da vi fejrer bryllupsdag denne måned, besluttede vi at tage nogle ekstra dage på Bornholm, hvor vi har lejet et lille sommerhus i Melsted.

8. maj - Kronede Dage

AARØ JULEKIRKE DEN 7. MAJ, 2017 Jeg var til Nadvergudstjeneste i Aarø Julekirke i dag. Navnet kommer af, at Kirken første gang blev taget i brug Juleaften 1906 - og officielt indviet den 30. december.

7. maj - Så dit korn

MÅSKE LYKKES BEGGE DELE! Mennesker siger gennem et liv mange ord; men der lægges særlig mærke til et menneskes sidste ord.

6. maj - Han kommer

ALLE VENTER PÅ EN FORLØSER! ”Alt, hvad Gud har skabt, længes efter at få del i den herlighed, som Hans børn engang skal få. Hele skaberværket lever under håbløshedens åg, ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Dog er der håb.” (Rom. 8:19-20)

5. maj - Om at vidne

AFGUDERNE ER INTET VÆRD! Den Varme Linje var med Knud Bak og Tonny Møllerskov. Tonny er en ivrig menneskefisker og tilbringer meget tid med at vidne om Jesus for mennesker på gader og stræder.

4. maj - Løgner

HER AFSLØRES JEG SOM LØGNER! Det er blevet torsdag, som betyder Den Varme Linje i aften kl. 22.00 - som er med Knud Bak og Tonny Møllerskov - med Lars Madsen ved teknikken - og mikrofonen om nødvendig.

3. maj - Det er NU!

HVORFOR TALER KIRKEN SÅ LIDT OM ISRAEL? Tirsdag eftermiddag var der seniormøde i “Kirke i Byen” i Kolding. Da jeg selv er senior, ser jeg i øjnene, at jeg måske ikke har mange år endnu.

2. maj - Tak!

VELSIGNELSE GIVES TIL FÆLLES GAVN! Tak til Bofællesskabet Munkebo for at være vores Korstogsbase den forløbne uge. Dortea og Tage, I gjorde det så godt for os samtidig med, at I også var vært for en konfirmationsfest.

1. maj - Gud frelser!

HVAD DU GØR MOD DEN MINDSTE, GØR DU MOD JESUS! Det var godt at være i Karen Christensens hjem i går søndag. Ikke alene serverede hun sin fyldige og rige suppe fra Mongoliet. Men hun delte Guds Ord med os. Og det er altid godt at lytte til en kvinde, som har været igennem ild og vand - men er blevet bevaret, ja, styrket, i troen.

30. april - Larm

HAR DU/JEG LÆRT AT NØJES MED DET, VI HAR??? Hilsen fra Korstoget, som ankom til Randers lørdag, hvor vi havde et herligt aftenmøde hos Jan og Joan, som sluttede med en smuk solnedgang, mens vi sang om Himlen. Det var meget bevægende.

29. april - Tilflugtsbyer

DU MÅ AKTIVT FODRE DIT INDRE MENNESKE! Fredagen blev en dag til både lands og vands, idet vi sejlede fra Hvalpsund til Sundsøre - og derfra gik vi til Anne & Svenn Strandberg i Junget.

28. april - Hvorfor tavshed?

BISKOPPEN KALDTE JØDERNES SYNAGOGER FOR BORDELLER! Mødet på Munkebo torsdag aften havde fokus på Israel - og især en undren over Kirkens tavshed hvad angår Israel.

27. april - 30. juni-2. juli

LAD IKKE DET STORE SNYDE DIG FOR DET SMÅ! I aften torsdag kl. 19 har vi Israelmøde på Munkebo, Munkebovej 13, 8983 Gjerlev. Kom og bak op om Guds Israel. DVL sendes kl. 22.

26. april - Nådens bølge

VI KENDER IKKE SELV SYNDENS DYBDER I VORE HJERTER! Jeg har i to små videoer tilladt at bekende min egen reaktion på Guds kald, at jeg bæver hvad angår at tjene Gud. Det er ikke noget nyt; men med alderen går det mere og mere op for mig, hvilket ansvar det er at være Kristi Ambassadør.

25. april - Menneske!

EKSTRABLADET: DET STÆRKESTE BUDSKAB DER FINDES! Medierne sætter ofte fokus på det kontroversielle. Vi kan sige Gud tak for fair omtale af Korstoget indtil nu.

24. april - Håb!

HVAD HAR VI AT HAVE VORT HÅB I? De sidste par år er over 230 blevet dræbt i Frankrig af muslimske terrorister. Nej, Frankrig ligger ikke i Mellemøsten, men i Europa.

23. april - Trump - igen!

TRUMP ER LØGNER, NARCISSIST MED MERE! Dette er IKKE et forsvar af Donald Trump, men en betragtning af en bedømmelse af Trump.

22. april - Fattig/rig

ER DU FATTIG - ELLER RIG? Dagens Ord skrives over midnat i bilen på vej fra Nordjylland til Pottemagerens Hus, hvor vi har bøn og delvis faste.

21. april - En velduft

IRANERE LØFTER KORSET MED ISRAELS FLAG! Først et par ord om hvorfor Dagens Ord ikke altid ligger klar om morgenen under Korstoget.Efter en dag på landevejen, møde om aftenen, og køretur til vores overnatning, så bliver klokken både 2 og 3 nat, før jeg kommer igang. Og så er mit legeme for træt til at nedfælde en inspiration til Dagens Ord. Det er, som om min hjerne kortslutter - og så lægger jeg mig for at få et par timers søvn.

20. april - Kærlige Kriser

HVAD ER DEN VIGTIGSTE DEL AF ET ISBJERG? Det er torsdag. En dag hvor vi muligvis kommer til at vandre med flygtninge. Det vil berige os alle, hvis den mulighed kan føres ud i livet.

19. april - Åbenbaring

JESUS ER STØRRE END MOHAMMED! Paulus fortæller i Ef. 3:3, at han har omtalt “den frelsesplan, som hidtil har været et mysterium for jøderne, men som Gud har åbenbaret for mig.”

18. april - Ud over alt

30 ÅRS TROFAST TJENESTE I MEDBORGERHUSET! Mandag eftermiddag sagde vi farvel til vore fire søde journalister, Nanna, Metteline, Amanda og Frederik. De har fået mange timers optagelser med hjem. Bed gerne for det færdige produkt.

17. april - Naturligvis

MIN GUD ER DØD! Stadig Glædelig Påske til jer alle. Godt at det er Påske hver dag. For Kraften og Livet, der oprejste Jesus fra de døde, er virksom og til rådighed hver eneste dag for enhver, der bekender Jesus som Herre.

16. april - Tom Grav

JESUS BRØD SYNDENS OG DØDENS MAGT! Det er Påskedag. Glædelig Påske til enhver, der hører eller læser dette. For en måned siden stod jeg endnu engang foran den tomme grav i Jerusalem.

15. april - Hænderne

KENDER DU PÅSKENS SANDE INDHOLD? Her er et par glimt fra Jesu liv: ”Da solen var gået ned, og sabbatten dermed var forbi, kom folk med alle dem, der led af forskellige slags sygdomme. Jesus lagde HÆNDERNE på hver enkelt og helbredte dem.” (Lukas 4:40).

14. april - Fit-for-fight

DET ER NU, JERES LAGER AF LIVSVISDOM SKAL BRUGES! I går torsdag var min kone og jeg inviteret til at fejre Jørgens 80 års fødselsdag. Jørgen og Anny er værtspar på PH.

13. april - Krusninger

KRUSNINGER FØR KORSTOGET! Den Varme Linje i aften torsdag kl. 22 er med Knud, Else og Lars, som gjorde det så flot for en uge siden. Jeg er blevet fanget på Aarø i en “krig med rødder” (læs tekst ved foto), som jeg gerne vil vinde inden afgang til Nordjylland lørdag.

12. april - Alt!

JEG HAR IKKE UNDLADT AT FORKYNDE JER ALT! Jeg har modtaget tal fra tjenester i USA, som har fokus på profetierne om endetidens voldsomme begivenheder - og om vores kald til at bede for og støtte Israel.

11. april - Afdødekontakt

JEG VIL SLÅ DIG IHJEL OG HUGGE HOVEDET AF DIG! Jeg havde i lang tid svært ved at finde inspiration til en tekst til en folder, vi skal have med os til uddeling på Korstoget - også i postkasser.

10. april - Hold fokus!

DE HOLDT IKKE FOKUS - MEN DET GJORDE JESUS! I dag var det Palmesøndag - starten på den fantastiske Påske, som ikke handler om påskefrokost, påskeæg, påskeharer, påskebryg m.m. Men dagene handler alene om MIN STORE HELT - JESUS KRISTUS, GUDS SØN - som forlod Himlen for at betjene os alle på den mest ydmyge måde: DØDEN OG ADSKILLELSEN FRA SIN FAR PÅ KORSET!

9. april - Et varsel

FÅR VI ET VARSEL, FØR DET SKER? Jeg anbefalede forleden at læse Ny Testamente for at understrege de steder, hvor Guds Ord taler om voldsomme tider før Hans genkomst.

8. april - Dødsens alvorligt

POLITIKERNE SYMPATISERER MED DET FORKERTE! Ikke overraskende delte min sidste andagt vandene. Men efter bedste evne lytter jeg til Helligånden og forsøger at bringe, hvad Han lægger på mit hjerte.

7. april - Vatnissernes parade

VATNISSERNE TAGER HINANDEN I HÅNDEN PÅ CHR.BORG! Den Varme Linje var med Knud Bak og Else Käs med en opfølgning af weekenden på PH - og hvad der sker i tiden.

6. april - Hård tale!

MANGE DISCIPLE FORLOD JESUS! I aften torsdag kl. 22 sender vi Den Varme Linje med Knud Bak og Else Käs i studiet - og Lars Madsen ved teknikken. Vær med. Jeg ser selv med. For jeg vil ikke miste noget. Gud har noget at sige os i aften - og Lars vil bringe nyt fra Korstoget, der starter på Grenen Påskedag kl. 15.00.

5. april - En særlig aften

ÆRE VÆRE HANS KRISTIAN NEERSKOV! Stor tak til Kildegaarden på Fyn for en særlig aften. For det var en SÆRLIG aften. Ord kan ikke forklare det. Men fremmødet, enheden og familieånden var så inderlig og stærk. Der var dyb, der råbte til dyb.

4. april - Kun Gud!

NÅR JEG ER SVAG - ER HAN STÆRK! Jeg blev meget bevæget ved at læse en hilsen fra en af vore trofaste forbedere og web-seere, Ebba.

3. april - Dyb til Dyb

SLUT MED AT LEGE - FOR VI ER I KRIG! I morgen aften, tirsdag d. 4. april kl. 19.00, taler jeg på Kildegaarden, Hestehavevej 41 i Ryslinge på Fyn. Jeg tror, mit emne bliver: “Dyb råber til Dyb!” Enhver er hjertelig velkommen. Der sendes ikke webtv fra mødet.

2. april - Hvad gør vi?

VI ER IKKE KOMMET FOR AT SLIKKE SÅR! En profetisk lørdag på Pottemagerens Hus er forbi. Der blev afholdt generalforsamling for Med Grundlov Skal Land Bygges. Johny Noer talte eftermiddag og aften - og Signe Walsøe med sin Gud benådede stemme ledte os i lovsang.

1. april - Dommer

HVEM MÅ DØMME? I dag lørdag sender vi webtv kl. 14.00 fra mødet med Johny Noer, hvor Signe Walsøe synger og leder i lovsang.

31. marts - Modstand

850 VIDEOER FJERNET I EET NU! HVORFOR? Jeg nævnte i forrige andagt historiske øjeblikke som Englands “Brexit”, valget af Donald Trump og igangsættelsen af Storbritanniens farvel til EU.

30. marts - Stenen

DEN BLEGE OG TRISTE MAND MODTOG ET BREV FRA LONDON! Vi lever i en periode, hvor der skrives historie med store overskrifter og vidtrækkende konsekvenser. Og det er ikke politikere eller satan, der skriver historie. DET ER GUD, DER FØRER PENNEN!

29. marts - Gud ler

GUD RYSTER PÅ HOVEDET AD DERES PLANER! Forrige andagt var hård kost for nogle. Man mener ikke, det er ret at forbande nogle.

28. marts - Forbandelse

ET ANDET EVANGELIUM! Hvor mange er klar over, at den 23. marts var en skelsættende dag for Danmark?

27. marts - Dag og Nat

KORSTOGET STARTER PÅSKEDAG! Bøn og delvis faste er forbi i denne omgang. Tak til Regina Løbner for at dele Ordet på en praktisk og forstående måde - og for den skønne lovsang. Tak til jer der kom til stævnet - og tak til jer der var med via webtv.

26. marts - Statens kirke

ANTIKRISTS RIGE BYGGES OP SOM FORUDSAGT! Det blev en lørdag på Pottemagerens Hus, hvor Gud gav os en dybere erkendelse af, at dommen i Højesteret den 23. marts kl. 12 middag var en skelsættende dag.

25. marts - Husk!

KAN MAN GLEMME GUD??? I profetien, jeg bragte i går, lyder det: “Hvad end der sker - så HUSK HVEM JEG ER!”

24. marts - Ukendt bedrag

HUSK HVEM JEG ER! VÆLG MIG! Det er et gæt. Men måske 99,8% af Danmarks befolkning ikke aner, at da Rådhusklokkerne slog 12 middag, styrede Danmark nærmere afgrunden.

23. marts - Terrorist

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE AT SIGE TERRORIST? Europas politikere har meget svært ved at sige et ord med ni bogstaver: TERRORIST! De er så bange for at støde muslimerne. Men hvornår begynder vi at se i øjnene, at alle muslimer er ikke terrorister - men så godt som alle terrorister i vor tid er muslimer?

22. marts - DIT Rige!

MANGE RIGER UDGØR TILSAMMEN SATANS RIGE! Vi beder i Fadervor: “Komme DIT Rige! Ske DIN vilje, som i Himlen således også på Jorden!”

21. marts - Arrow-3

SPRÆNGHOVED PÅ 200 KG. SENDT MOD ISRAEL! Vi fortsætter med at bede om Maksimum Åndsudgydelse og Minimum Blodsudgydelse over Israel. Det er en effektiv bøn.

20. marts - Kom herop!

DERFOR SKAL VI BRUGE KVALITETS TID MED GUD! Da vi på vej fra Tel Aviv til København svævede i ca. 12.000 meters højde, og jeg kiggede på de betagende skyer, blev jeg mindet om Ordet til Johannes på øen Patmos:

17. marts - “Hellig krig”

EN LAVINE ER STARTET - OG KAN IKKE STANDSES! Valget i Holland er forbi, og Grundlovsbruddet er nu lagt frem for syv dommere i Højesteretten.

16. marts - ISRAEL

MANGLER DU BØNNESVAR? Munkebo, Munkebovej 13, Blenstrup, 8983 Gjerlev indbyder til seminar med følgende overskrift: “Mangler du Bønnesvar?”

15. marts - Forbered dig

DU KAN BLIVE LØBET OVER ENDE! Valg i Holland i dag onsdag - og Højesteretssagen i København torsdag kl. 09 angående Den Danske Grundlov og tilladelsen til at vie personer af samme køn i Den Danske Folkekirke.

14. marts - Islams ånd

HOLLAND OG DANMARK SKAL VÆLGE! Budskabet til os i dag, fra åndelig modne mennesker, var: I europæere har ikke fattet, hvad der bor i islams ånd.

11. marts - Nåde

DET ER NÅDE! FOR DET ER UFORTJENT! Hvad er Nåde? Det er der skrevet bøger om. Jeg vil give mit bidrag på en enkel måde.

10. marts - Navnet Jesus

NAVNET JESUS ER ANDERLEDES OG SPECIELT! Undskyld denne sene andagt. På en rejse til Israel er dagene meget pakket, og jeg kan køre sur i det med mails, facebook, videoer og andagter. Kl. 3 i nat, efter Den Varme Linje, var der hverken kræfter eller inspiration til skrive noget.

9. marts - Rystelser

NYE RYSTELSER KAN VÆRE LIGE OM HJØRNET! Vi havde en stor og rig dag i Jerusalem: Oliebjerget, Tårekirken, Gethsemane, Golgata og Den Tomme Grav - og om aftenen til bøn med Jan Willem van der Hoeven og forbedere fra flere lande.

8. marts - Åbenbaring

VORES EFFEKTIVE VÅBEN MOD ANKLAGE! I dag døbte vi i Jordanfloden på det sted, som kan have været stedet, hvor Johannes Døberen døbte - inkl. Jesus.

7. marts - Esajas 53

DU MÅ IKKE SIGE MERE! JEG VIL IKKE HØRE MERE! Her fra Israel vil jeg opfordre alle, der kan krybe eller gå, at komme til Pottemagerens Hus den 1. og 2. april. Og det er ikke en aprilsnar.

6. marts - ISRAEL

FØRSTE LIVSTEGN FRA JERUSALEM, ISRAEL! Da vores fly forlod København, var det ikke overdrevet at sige: “Flyet er ladet med kristne!”

5. marts - Sølvbryllup

ENDELIG KAN DIN TJENER GÅ BORT I FRED! Denne andagt skrives på PH med sveden løbende ned af ryggen. Hele lørdagen har været overstrålet af vores datter og svigersøn sølvbryllup. Jeg har lige lukket kufferten. Om en time, kl. 01 nat, kører vi mod Kastrup Lufthavn med Israel som mål. Nu skal jeg have Dagens Ord afsendt inden afrejse.

4. marts - Det er NU!

HVAD SLAGS SAMFUND VENTER VORE EFTERKOMMERE? Jeg er i gang med nogle vilde døgn med fester, masser af kørsel og afgang til Israel lørdag nat. Men jeg kan af et ærligt hjerte sige, at Guds nåde, fred og glæde fylder mig til overflod - og Hans glæde er min styrke. Tak for enhver forbøn. Det virker.

3. marts - Ond ånd

BRUG VANDKANONER, HESTE OG GUMMIKUGLER! Den Varme Linje med Knud Bak og Peter Gakiri handler om det vigtige emne, hvorfor vi har ørkenoplevelser. Det er frustrerende perioder, men nødvendige for alle, der vil være en discipel af Jesus. Lyt til god undervisning og gode eksempler.

2. marts - Hvad ser vi?

PORNO I MARMORKIRKEN! Hvor seriøst ser vi på vort lands situation? For de kristnes vedkommende kan svaret måles ved opbakningen af bedemøderne - og indholdet af dem.

28. februar. - Forførelse

ET UHYGGELIGT DYR MED DRÆBERHORN! Det er meget, meget sjældent at jeg drømmer. Derfor bliver jeg ekstra stille, NÅR jeg drømmer - og så så tydeligt, som jeg gjorde i dag. Ja, midt på dagen.

1. marts - Stort 2017!

HOLD UD! GIV IKKE OP! LAD IKKE HÆNDERNE SYNKE! Der er mange ting, jeg gerne vil dele med jer. Det bobler i mig. Vi skriver allerede 1. marts, og meget vil ske i løbet af 2017. Lad os ikke falde i søvn - eller blive bange.

27. februar. - Desperat?

GUD SKJULER SIG FOR AT BLIVE FUNDET! I en prædiken af vores søn Thomas i Hillsong hørte jeg ham sige ca. sådan: “Gud skjuler sig ikke for at skjule sig - men for at blive fundet.”

26. februar. - Mig først

10 DAGE - 10 MINUTTER - 3.000 FRELST! Tak for jeres mange reaktioner på Den Varme Linje torsdag aften. De varierer meget; men tak til både jer, der syntes, det var fint - og til jer der synes det var lidt voldsomt. Ja, var et angreb på Kirken.

24. februar. - SOS!

DEN VARME LINJE VAR ET NØDRÅB OM HJÆLP! Noget særligt skete. Udsendelsen blev et nødråb om Guds indgreb i Kirkens Liv, i Danmark, i mit Liv. Mere indtrængende end sædvanlig.

25. februar. - Højesteret

DIN KÆRLIGHED, HERLIGHED, KARAKTER OG KRAFT! Meld dig allerede nu til næste bøn og delvis faste på Pottemagerens Hus den 23. - 26. marts, hvor Lena Løbners datter, Regina, er med os.

23. februar. - Fiasko!?!

VAR HAN DISKVALIFICERET? Så er det en ny torsdag, hvilket betyder Den Varme Linje i aften kl. 22.00. Der vil jeg også tage emnet DE TO VIRKELIGHEDER frem og håber på, andre vil bidrage med noget - evt. hvordan Guds Virkelighed kom ind i Din Virkelighed og løftede dig op på et højere niveau.

To virkeligheder

DET ER MEGA STORT! DET ER AMAZING GRACE! Da jeg lyttede til en forkyndelse af Leif Rasmussen, Kolding, brugte han udtrykket: Guds Virkelighed - og min Virkelighed. Begge Virkeligheder er Virkelige - men forskellige.

21. februar. - Tak Jesus!

VI VIL IKKE SE DIG IGEN! Selv om jeg har skrevet det på min facebook, vil jeg nævne det også her, for nogle af jer for anden gang. Men i mit univers er det så vigtigt at sige Jesus tak og give Ham al den ære, Han fortjener.

20. februar. - Almindelige

GUD BRUGER HELT ALMINDELIGE MENNESKER! Bøn og delvis faste på PH er for denne gang forbi. Men bønnen fortsætter. Fordi Gud fyldr os med Nådens og Bønnens Ånd, så kan vi ikke lade være med at bede, takke, lovprise og tilbede - hvor end vi er.

19. februar. - Sig tak!

SIG TAK UNDER ALLE FORHOLD! Der har været masser af glæde og lovsang i Guds Hus på Pottemagerens Hus i dag lørdag. Lena Løbner med sin guitar spreder glæde.

17. februar. - Gud kan!

SELV DET ONDE KAN GUD VENDE TIL NOGET GODT! Jeg kan kun sige: Lyt til Den Varme Linje fra i aftes, som Lena Løbner fylder så smukt, stærkt og livsbekræftende med sin sang ledsaget af friske, opmuntrende vidnesbyrd - og Guds Ord.

18. februar. - Lys forude

DER ER LYS FORUDE! Jeg oplevede en fantastisk morgen på min bedevandring. Det var en overskyet, mørk, ja, lidt trist dag vejrmæssigt set. Hvor jeg vandrede i skoven var der også ganske dunkelt.

15. februar. - Kaldet 4

DET SLUMRENDE KALD KAN VÆKKES! Gud fortryder ikke kaldet og gaverne, Han har nedlagt i os. Han arbejder på mange måder for at få det “slumrende kald” vakt til live i os. Det kan ske gennem andres trøst, udfordring og vejledning.

16. februar. - Hjertet

HVIS HJERTE ER HELT MED HAM! Så er det blevet torsdag. En dag der aldrig har været før - og aldrig kommer igen. Så lad os bruge denne torsdag godt.

14. februar. - Kaldet 3

HVAD ER ÅRSAGEN TIL ISRAELS OPSTANDELSE? Hvordan kan det lade sig gøre, at der findes et Israel og et jødisk folk i dag? Kun ét svar: GUD!

13. februar. - Kaldet 2

JEG TROR, JEG NU ER PÅ MIN RETTE HYLDE! En ny uge er i gang. Jeg minder om bøn og delvis faste på PH begyndende torsdag aften kl. 19 og varer hele weekenden. Lena Løbner er med. Hun er i øjeblikket opmuntret af Hebræerne kap. 13 og Åbenbaringen kap. 12. Så de stærke begivenheder, vi læser om der, vil vi høre mere om.

12. februar. - Kaldet

AT LEVE I KALDET SKABER MÆTHED OG TILFREDSSTILLELSE! Jeg har en særlig begrundelse for at dele nogle tanker om Guds KALD - også om det SLUMRENDE KALD. Men ud over den begrundelse er jeg overbevist om, det er vigtigt emne.

10. februar. - Er det svagt?

I Mattæus 14:23 finder vi Jesus i denne situation: “Han gik op i bjergene for at være ene og bede. Da det blev aften, var Han dér alene.”

11. februar. - Målet

DET ER INGEN KONKURRENCE! Tak til alle der har skrevet opmuntrende ord om et korstog gennem landet. Jeg håber, I bakker jeres ord op med forbøn.

8. februar. - Stå op - stå på!

STÅ OP - STÅ PÅ! Jeg var i dag tirsdag til en større hjerteundersøgelse. Først var der én læge, så var der to - og til sidst sagde den ene: Jeg må have assistance af en mere erfaren overlæge. Så kom nr. 3.

9. februar. - Det ulmer

Vi har 1 ledig plads på rejsen til Israel den 5. - 19. marts, hvor vores base bliver på 17. etage i hjertet af Jerusalem. Er du interesseret, så kontakt Lars Madsen på tlf. 97 120 220. Mail: media@watchman.dk

7. februar. - Godt tilbud!

Jeg mener, kirken generelt undlader at forberede de kristne på svære tider. Nej, det er ikke populært at gøre det; men det er uansvarligt ikke at gøre det.

5. februar. - Handling

FRA HJERTIL HANDLING! Vi kan tilbyde dig 4 stærke CD’er med 4 budskaber af Egon Falk fra livet som missionær i 44 år i Tanzania, Afrika. Bestilles hos Else Käs, tlf. 7553 3323 - info@watchman.dk

6. februar. - Klædt på

ER VI KLÆDT PÅ TIL DET, DER KOMMER? Moses talte ved SØNDAG PÅ PH om at være klædt på til det, der kommer. Kirken i Vesten synes af have favnet en UNDSLIPPELSES-teologi i stedet for en OVERVINDER-teologi, hvor vi regner med at undgå alt det svære - og derfor ikke er forberedt på det.

3. februar. - På Guds måde

Lissi Hartmann skriver: “Jeg glæder mig til “et helt” Dagens Ord igen!” Tak for den længsel, Gud har lagt i dit hjerte Lissi efter Ordet.
Abonner på dagensord på RSS Dagens ord
23. september 2017 – ALIYAH – VEND HJEM
Vi er netop kommet hjem fra skønne dage i Norge, sammen med delegerede fra De baltiske Lande, Tyskland og Skandinavien, og en del tilrejsende fra forskellige menigheder.


Mailingliste

Modtag dagens ord på e-mail